LEERBEDRIJF / ART TOOLS

Met ons werk- en leerbedrijf creëren wij maatschappelijke raakvlakken in de leeftijd van 5 tot en met 30 jaar. Ons doel is om een beter toekomstperspectief te bieden op zelfredzaamheid en weerbaarheid voor deze brede jongerenselectie. Door kennis te maken met de clinics van Jefferson Burnett, krijgen (jong)volwassenen beter zicht op het herkennen van hun eigen talenten met het oog op betere (economische) vooruitzichten. De beoogde doelgroep kan in een aantal korte sessies klaargestoomd worden of in een twee- of driejarig traject.
In samenwerking met gemeenten en (onderwijs)instellingen stimuleren wij de beoogde doelgroepen door middel van creatief denken te combineren met creatieve vakgebieden. Hierdoor wordt er meer werkgelegenheid en toekomstperspectief gecreëerd voor de jeugd en jongvolwassen van 5 tot en met 30 jaar.
Door middel van onze Art Tools (JBIC-Methode) verkleinen we, met kunst als hulpmiddel, de kloof tussen het bedrijfsleven en de nieuwere kunstvormen. Met het oog op de algemene gewenste maatschappelijke sociale cohesie, slaan wij een brug tussen twee verschillende werelden die sympathie en begrip teweeg brengt. Dit kijkje in de keuken, waarbij samenwerking centraal staat, stimuleert teams tot betere prestaties. Teambuilding, burn-out preventie, een effectieve samenwerking, het vertrouwen en empowerment staan centraal tijdens onze clinics waarbij onze Art Tools worden ingezet.

Relevantie

Wij richten ons op kwetsbare wijken in Nederland met een lage SES (sociaaleconomische score). Hier blijven talentontwikkeling (denk aan muziek en creativiteit) & sportparticipatie achter bij het landelijke gemiddelde. In deze wijken wonen veel lage inkomensgroepen en niet-westerse allochtonen; groepen die minder vaak te maken krijgen met creatief omgaan met je talenten zoals muziek maken en sporten dan autochtone en meer welgestelde burgers. Tevens zijn deze groepen minder vaak lid van een muziek of sportvereniging. Bovenstaande geldt onverkort voor verschillende wijken en andere probleemgebieden in heel Nederland die kampen met deze problematiek.

Onze methode heeft een maatschappelijk belang. In ’s-Hertogenbosch zien wij bijvoorbeeld dat niet alleen de muziek & sport deelname in verschillende wijken laag is, ook is de gemiddelde sociale status van betreffende wijken aantoonbaar slecht. Er wonen veel kinderen en (jong)volwassenen uit gezinnen met een lage SES die niet/te weinig sporten en bewegen of weten wat muziek voor hen kan betekenen. Datzelfde geldt vaak ook voor hun ouders. Bijna 51% procent van de bewoner die met muziek bezig is of sport beoefent, is of wordt door instellingen gesubsidieerd. In heel Nederland is dit een veelvoorkomend probleem.

Plan van aanpak

Knelpunt is het ontbreken van passend aanbod. Het traditionele aanbod van stichtingen sluit onvoldoende aan bij de wensen van de mensen uit lage SES-gezinnen. Je ziet dat overgewicht, depressie, burn-out (wat mede komt door studieschuld), diverse vormen van verslavingen, eetstoornissen zoals Ortho- en Anorexia bij jeugdigen een groeiend probleem is. Het beleid is gericht op bewustwording van jongeren en ouderen.

Op basis van 3 criteria hebben we een keuze gemaakt uit de Menukaart:

 1. Het aanbod moet nieuw zijn voor de doelgroep en de wijk;
 2. Onze interventie sluit aan bij de behoeften en wensen van de doelgroep (veilig, bereikbaar, uitnodigend en geschikt voor de inwoners met een beweegachterstand; allen afkomstig uit gezinnen met een lage SES score);
 3. Hierbij werken wij samen met gemeenten, onderwijs- en buurtinstellingen.

Op basis hiervan is gekozen voor de interventie, de JB Muziek & Bewegen methode.

Voornaam*
E-mailadres *
Telefoonnummer*
Toelichting
Ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens zoals hierboven beschreven en zoals nader uitgelegd in het privacybeleid.;

I accept the Terms and Conditions.

Verstuur uw aanvraag

Openingstijden

Bekijk hier alle openingstijden

Recente updates

 • 31-10-'18
  Website officieel live
 • 15-09-'18
  Eerste 50 opdrachten binnen!
 • 01-09-'18
  Bedrijfsinschrijving KVK
All rights reserved © , Jefferson Burnett. Website powered, maintained and managed by .
"Awesomeness and likeability injected by our own imagination"